VÄLKOMMEN TILL
STOCKHOLM
ELINGENJÖRER!

Stockholm Elingenjörer har mångårig och svårslagen erfarenhet som konsulter inom el- och teleteknik. Vi skapar lösningar och anläggningar som är estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ändamålsenliga.

Läs mer
Läs mer

VÄLKOMMEN TILL
STOCKHOLM
ELINGENJÖRER!

Stockholm Elingenjörer har mångårig och svårslagen erfarenhet som konsulter inom el- och teleteknik. Vi skapar lösningar och anläggningar som är estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ändamålsenliga.

Läs mer
Läs mer

På Stockholm Elingenjörer brinner vi verkligen för att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Kanske låter det som en klyscha men det är en inställning som också vässar våra egna målsättningar och utvecklar vår kompetens. Ett av våra viktigaste mål är att alltid att leverera med hög kvalitet. De senaste verktygen, som stödjer digitalt byggande och återbruk, är därför givna hjälpmedel i våra uppdrag.

Kontakta oss
Kontakta oss

På Stockholm Elingenjörer brinner vi verkligen för att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Kanske låter det som en klyscha men det är en inställning som också vässar våra egna målsättningar och utvecklar vår kompetens. Ett av våra viktigaste mål är att alltid att leverera med hög kvalitet. De senaste verktygen, som stödjer digitalt byggande och återbruk, är därför givna hjälpmedel i våra uppdrag.

Kontakta oss
Kontakta oss

ANLITA OSS PÅ STOCKHOLM ELINGENJÖRER FÖR …

Digitalt byggande, från projektering till genomförande.

Anbudsgranskning och medverkan vid upphandling samt i entreprenader.

Projektering av eltekniska anläggningar inom olika: kraft, belysning, elvärme, data/tele/säkerhet, ställverk, reservkraft, automatik och övervakning.

Tekniska och ekonomiska utredningar för såväl ny- som ombyggnation.

Kostnadsberäkningar och mängdberäkningar.

Kontrollantverksamhet och besiktningar.

Upphandlingsunderlag för elkraft, styr och övervakning, solenergi samt hiss- och transportanläggningar.

VVS-projektering, fastighetsdokumentation samt effektivisering kring energi och miljöenergi miljö. Besök vårt systerbolag TQI för mer information.

ANLITA OSS PÅ STOCKHOLM ELINGENJÖRER FÖR…

Digitalt byggande, från projektering till genomförande.

Projektering av eltekniska anläggningar inom olika: kraft, belysning, elvärme, data/tele/säkerhet, ställverk, reservkraft, automatik och övervakning.

Tekniska och ekonomiska utredningar för såväl ny- som ombyggnation.

Upphandlingsunderlag för elkraft, styr och övervakning, solenergi samt hiss- och transportanläggningar.

Anbudsgranskning och medverkan vid upphandling samt i entreprenader.

Kostnadsberäkningar och mängdberäkningar.

Kontrollantverksamhet och besiktningar.

VVS-projektering, fastighetsdokumentation samt effektivisering kring energi och miljöenergi miljö. Besök vårt systerbolag TQI för mer information.

Vi har erfarenhet av många olika miljöer …

Vi på Stockholm Elingenjörer känner oss hemmastadda i många olika miljöer som: digitalt byggande, industrifastigheter, infrastruktur som flyg och tåg, handel, vårdanläggningar, kontor, skolor och bostäder.
Förutom uppdrag i Sverige har Stockholm Elingenjörer också arbetat med ett flertal anläggningar utomlands. Tack vare dessa uppdrag har vi fått värdefull erfarenhet av flera länders bestämmelser, föreskrifter och normer.

Vi har erfarenhet av många olika miljöer …

Vi på Stockholm Elingenjörer känner oss hemmastadda i många olika miljöer som: digitalt byggande, industrifastigheter, infrastruktur som flyg och tåg, handel, vårdanläggningar, kontor, skolor och bostäder.
Förutom uppdrag i Sverige har Stockholm Elingenjörer också arbetat med ett flertal anläggningar utomlands. Tack vare dessa uppdrag har vi fått värdefull erfarenhet av flera länders bestämmelser, föreskrifter och normer.

… och vi trivs med långsiktiga relationer

Stockholm Elingenjörer har den stora förmånen att arbeta med en stor bredd av företag och verksamheter. Bland våra kunder finns bland annat större och mindre fastighetsägare, projektledningsföretag, statliga och kommunala verk samt entreprenörer. Särskilt stolta är vi över de långa och förtroendefulla relationer som vi har lyckats skapa med ett flertal av våra uppdragsgivare.

… och vi trivs med långsiktiga relationer

Stockholm Elingenjörer har den stora förmånen att arbeta med en stor bredd av företag och verksamheter. Bland våra kunder finns bland annat större och mindre fastighetsägare, projektledningsföretag, statliga och kommunala verk samt entreprenörer. Särskilt stolta är vi över de långa och förtroendefulla relationer som vi har lyckats skapa med ett flertal av våra uppdragsgivare.

Kvalitet och säkerhet
i första rummet

Frågor som handlar om kvalitet och säkerhet är centrala i allt vi gör. Därför ser vi det som självklart att genomgå certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Under tiden arbetar vi enligt ett eget kvalitets- och miljöledningssystem som ansluter till denna standard.

Jobba hos oss
Jobba hos oss

Kvalitet och säkerhet
i första rummet

Frågor som handlar om kvalitet och säkerhet är centrala i allt vi gör. Därför ser vi det som självklart att genomgå certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Under tiden arbetar vi enligt ett eget kvalitets- och miljöledningssystem som ansluter till denna standard.

Jobba hos oss
Jobba hos oss